Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2013

breakingdown
22:47
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viamefir mefir
breakingdown
22:47
'Przestań czekać na cokolwiek, a dostaniesz wszystko.'
Reposted fromnexxt nexxt viamefir mefir
breakingdown
22:46
4692 c01f
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
breakingdown
22:44
cały czas myślę

cały czas marzę
— Borixon
breakingdown
22:42
breakingdown
22:36
breakingdown
22:34
Pozwól mi nie mówić nic, tylko patrzeć 
22:33
breakingdown
22:32
Siedzę, tonę i tonę we łzach
Bo jest mi smutno, bo jestem sam
Dławi mnie strach
— Dżem
Reposted frompastelina pastelina viacytaty cytaty
breakingdown
22:32
breakingdown
22:29

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

breakingdown
22:21
Czasami to tak właśnie myślę, że po co ja żyję? I nie potrafię sobie odpowiedzieć, rozumiesz? To takie straszne uczucie. Okropne wręcz.

November 19 2013

19:28
5755 99d0
breakingdown
19:27
I nie chcę już
Niepokoju w głowie
— Marcelina
Reposted frominpassing inpassing viapassionative passionative
breakingdown
19:26
   

                            Dobry Boże, dobry Boże, co mam robić?


    Wszystko co wiem

    to śnieg

        i czarna rozpacz
     

— S. Kane, 4:48
breakingdown
19:25
breakingdown
19:25
6307 72e2
breakingdown
19:23
chujowo być mną
— nie polecam
Reposted fromyoo yoo viapassionative passionative
19:21
breakingdown
19:21
  N I E  D Z I E J E  S I Ę  N I C
Reposted fromastair astair viathe-devil-inside the-devil-inside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl